Administrator danych osobowych

TurboExpert S.C., Byków, ul. Wrocławska 85 55-095 Mirków wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8961382604, REGON 020844900, adres poczty elektronicznej: info@turboexpert.pl.

Dane zbierane przez Administratora zbierane są wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów sprzedaży zawartych w wyniku Transakcji Sprzedającego, a także ich udokumentowania w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.

Dane przekazujemy także wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy Towaru. Obecnie korzystamy z:

  • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028368;
  • DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2; 02-823 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000047237.

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

  • Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  • Każdemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora.
  • W celu realizacji powyższych uprawnień można przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@turboexpert.pl

 

Dobrowolność podania danych osobowych - udział w Transakcjach Sprzedającego, w tym zawieranie w ich wyniku umów sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce wziąć udział w Transakcji Sprzedającego, w tym zawrzeć umowę sprzedaży Towaru ze Sprzedającym.

Śledź nas na Facebooku